Dũng Hằng Ceramics thực hiện chính sách thanh toán như sau:

1.Phương thức thanh toán bằng tiền mặt

Khách hàng thực hiện thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp tại quầy thu ngân của showroom của Dũng Hằng Ceramics.

2.Phương thức thanh toán bằng thẻ ngân hàng

Khách hàng thực hiện thanh toán bằng thẻ ngân hàng trực tiếp tại quầy thu ngân của showroom của Dũng Hằng Ceramics.

3.Phương thức thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng

Khách hàng không có nhu cầu xuất hóa đơn VAT, có thể sử dụng hình thức chuyển khoản qua tài khoản cá nhân.

Thông tin tài khoản ngân hàng:

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG VIETCOMBANK CHI NHÁNH THANH HÓA

1.Tên chủ tài khoản: Nguyễn Thị Ngọc Anh

2.Số tài khoản: 0781000414679

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH THANH HÓA

1.Tên chủ tài khoản: Nguyễn Thị Ngọc Anh

2.Số tài khoản: 3500215058857

Xin cảm ơn quý khách!