Dũng Hằng Ceramics

Showroom 1

Địa chỉ: Số 102 Đinh Công Tráng, P. Ba Đình, TP. Thanh Hóa.
Hotline: 0913.539.376
Điện thoại: 02373.854.473
Fax: 02373.711.797

Showroom 2

Địa chỉ: Số 36 Đinh Công Tráng, P. Ba Đình, TP. Thanh Hóa.
Hotline: 0941.091.888
Điện thoại: 0941.091.888

Showroom 3

Địa chỉ: Số 21-23 Đinh Công Tráng, P. Ba Đình, TP. Thanh Hóa.
Hotline: 0904.585.775
Điện thoại: 02373.728.788

Bản đồ